Browsing Category

Tin Tức

Gmail bị tin tặc vượt mặt xác thực hai yếu tố

Xác thực hai yếu tố là một bước tiến đáng kể trong việc bảo mật trực tuyến. Tuy nhiên các tin tặc vẫn có thể qua mặt được nó chỉ bằng một vài thủ thuật đơn giản. Mật khẩu là yếu tố rất quan trọng và cực kỳ nhạy cảm khi thiết lập một tài…