Đã xuất hiện mã độc tống tiền có cách thức lây lan giống WannaCry

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), mã độc tống tiền GandCrab…

Cảng Sài Gòn không thể lập Báo Cáo Tài Chính vì nhiễm virus Wanna Cry

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, vào sáng ngày 24/01/2018 hệ…