DOANH NGHIỆP VIỆT NAM BỊ LỪA ĐẢO QUA INTERNET VÌ HAM RẺ

Trong khoảng thời gian vừa qua, Thương vụ tại Thái Lan đã nhận được một số…