Tài khoản email của người dùng Facebook đang bị đe dọa

Scandal bùng phát từ cuối tuần trước, khi New York Times và truyền thông Anh đưa tin…