Giao thức HTTP-over-QUIC được đổi tên thành HTTP/3

Các thành viên của IETF cho biết, giao thức thử nghiệm HTTP-over-QUIC sẽ được đổi tên thành HTTP/3 và dự kiến sẽ trở thành phiên bản chính thức thứ ba của giao thức HTTP. HTTP-over-QUIC là bản cập nhật cho giao thức HTTP thay thế TCP (Transmission Control Protocol) bằng QUIC (Quick UDP Internet Connections).

QUIC chính là kết quả dành cho sự nỗ lực của Google khi viết lại giao thức TCP với sự kết hợp chủ yếu của HTTP/2, TCP, UDP và TLS. Google muốn QUIC từ từ thay thế TCP và UDP để trở thành giao thức truyền tải dữ liệu nhị phân trên Internet. Bằng cách loại bỏ nhu cầu các đường truyền khi kết nối với một máy chủ đã biết và mã hóa dữ liệu theo mặc định, QUIC hoạt động nhanh hơn và an toàn hơn hẳn so các các phương thức truyền tải trước đó.

quic-http3

Trong cuộc thảo luận vào tháng trước, Mark Nottingham, chủ tịch của IETF HTTP và QUIC Working Group đã đưa ra yêu cầu chính thức đổi tên HTTP-over-QUIC thành HTTP/3. Sau đó vài ngày, đề xuất này được chấp nhận bởi các thành viên khác của IETF.

QUIC chính thức trở thành thế hệ tiếp theo của HTTP – công nghệ làm nền tảng cho World Wide Web hiện nay. Theo cổng thông tin web W3Techs, tính đến tháng 11 năm 2018, 31,2% trong số 10 triệu trang web hàng đầu hỗ trợ HTTP/2, và chỉ có 1,2% có hỗ trợ QUIC.

Nguồn: ZDNet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *