Đã xuất hiện mã độc tống tiền có cách thức lây lan giống WannaCry

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), mã độc tống tiền GandCrab được phát tán thông qua công cụ khai thác lỗ hỏng RIG. Khi bị lây nhiễm, toàn bộ tập tin, dữ liệu trên máy tính người dùng sẽ bị mã hoá và phần mở rộng của tập tin sẽ bị đổi thành *.GDCB hoặc *.CRAB, đông thời mã độc này sẽ sinh thêm một tệp CRAB-DECRYPT.txt để yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả tiền chuộc dữ liệu bằng cách thanh toán qua tiền điện tử DASH, theo các chuyên gia khoản tiền có thể dao động trong khoảng 400 – 1.000 USD.

 

Cũng theo VNCERT, năm 2017 có khoảng 13,382 sự cố tấn công mạng tại Việt Nam, trong đó có 3 loại hình tấn công: Deface, Phishing và Malware. Deface có 4,377 trường hợp, Phising có 2,605 và Malware đến 6,400 trường hợp. Từ đầu năm 2018 đến nay đã xảy ra 1.504 sự cố tấn công mạng và phần lớn đều đã được khắc phục tuy nhiên chỉ khoảng 2/3 trang web bị Malware tấn công đã được khắc phục
Nguồn: VNCERT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *